ขอเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
สำหรับอุตสาหกรรมรายสาขา (อุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถยนต์
)

กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วม

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology: CT)

สำหรับอุตสาหกรรมรายสาขา (อุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถยนต์)

 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โปรดกรอกข้อมูลในแบบสอบถามและใบสมัคร
พร้อมส่งกลับทางโทรสารหมายเลข 02-2186877 หรือทางอีเมล ctcar.diw@gmail.com

***ภายในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560***

ดาว์นโหลดเอกสาร (จดหมายเชิญ/แบบสอบถาม/แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ) ได้ที่นี่

หรือกรอกข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์

 

Copyright © 2017